informatie OKA

Ouder- en Kindteam op de basisschool

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. Loop eens binnen bij ouder- en kindadviseurs Fatma Kaya en Nicole de Wildt of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met:

Fatma Kaya

06-22337716

f.kaya@oktamsterdam.nl

Nicole de Wildt

06-40688104

n.dewildt@oktamsterdam.nl

Gezondheidsonderzoeken op school

De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Gabrielle Marsman (gmarsman@ggd.amsterdam.nl / 06-20428388) of jeugdarts Linda de Wit (lidwit@ggd.amsterdam.nl / 06-23544974). Zij zijn vast verbonden aan deze school. In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.