Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad:

Wat doen wij?

De MR van De Punt denkt en beslist mee over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan en het vaststellen van vakanties. Over sommige onderwerpen adviseert de MR, maar er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad van De Punt bestaat uit 8 leden; 4 ouders en 4 leerkrachten.

 

naam

taak

 

Said Essakilli

Vader  van Nasr-Eddine en Amine

Ida Eugenio

 

groepsleerkracht onderbouw

Saida el Moussaoui

 

moeder van Douae

Astra Hanenberg

 

groepsleerkracht bovenbouw

Nadia Marjani

 

Moeder van Noor

Hilly Lont

 

groepsleerkracht bovenbouw

Malika Alloudy

 

Moeder van Malak

 

 

 

 

Wanneer vergaderen wij?

Op onderstaande data vergadert de MR. De vergaderingen zijn openbaar, maar het kan voorkomen dat een bepaald onderwerp in besloten vorm besproken dient te worden. U bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.

 

Donderdag  11 oktober 2018       15:00-17:00

Donderdag 22 november 2018    15:00- 17:00

Maandag 14 januari 2019             15:00- 17:00

Donderdag 7 februari 2019           15:00-17:00

Donderdag 7 maart 2019              15:00-17:00

Maandag 15 april 2019                  15:00-17:00

Donderdag 23 mei 2019                15:00-17:00

Maandag 17 juni 2019                    15:00-17:00

 

Jaarplan 2018 – 2019

maand

onderwerpen

 

Donderdag 11 oktober

 

·        Taken van de MR leden

·        Afspraken over communicatie

·        GMR

·        Jaarplan MR

·        MR-Cursus

 

Donderdag 22 november

 

·        Begroting 2018-2019

·        Meer jareninvestering

·        Brood en spelen

·        Oudertevredenheidspeiling

 

 

Maandag 14 januari

 

·        L-11 functie- eisen

·        WD akkoord

·        Financieel terugblik 2018

·        Oudertevredenheidspeiling

 

 

Donderdag 7 februari

·        Formatie 2019-2020

·        WD akkoord 2019

·        Jaarkalender/ vakantierooster 2019-2020

 

 

Donderdag 7 maart

 

·        WD akkoord 2019

·        Formatie 2019-2020

·        Jaarkalender/ vakantierooster 2019-2020

 

Maandag 15 april

 

·        Jaarkalender/ vakantierooster 2019-2020

·        Schoolgids 2019

·        Brood en spelen

 

 

Donderdag 23 mei

 

·        Schoolgids 2019

·         

Maandag 17 juni

·        Schoolgids 2019

·        Evaluatie MR jaar (jaarverslag)

 

Maandag 24 juni

·        Mr etentje