Plan van aanpak MR 2015-2016

 

Plan van aanpak MR 2015 - 2016

 

Wat doen wij?

De MR van De Punt denkt en beslist mee over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan en het vaststellen van vakanties. Over sommige onderwerpen adviseert de MR, maar er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft.

 

Wie zijn wij?

De medezeggenschapsraad van De Punt bestaat uit 8 leden; 4 ouders en 4 leerkrachten.

 

naam

taak

 

Stefan Snijders

voorzitter

groepsleerkracht bovenbouw

Hassan Sabbah

 

vader van Ilias en Salma

Anita Kraan

penningmeester

groepsleerkracht bovenbouw

Malika Alloudy

 

moeder van Wail en Malak

Arlette Laffree

GMR-lid

leerkracht bewegingsonderwijs

Sjoraida Abdoel

secretaris

moeder van Shahina

Ida Eugenio

 

groepsleerkracht onderbouw

Zakaria Boughlala

 

vader van Amina en Safae

 

Wanneer vergaderen wij?

Op onderstaande data vergadert de MR. De vergaderingen zijn openbaar, maar het kan voorkomen dat een bepaald onderwerp in besloten vorm besproken dient te worden. U bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen.

 

Donderdag 17 september               19.00 – 20.30

Donderdag 15 oktober                   19.00 – 20.30

Donderdag 19 november               19.00 – 20.30

Donderdag 21 januari                     19.00 – 20.30

Donderdag 25 februari                   19.00 – 20.30

Donderdag 7 april                           19.00 – 20.30

Donderdag 19 mei                           19.00 – 20.30

Donderdag 16 juni                          19.00 – 20.30

 

 

Jaarplan 2015 – 2016

 

maand

onderwerpen

 

september 2015

 

 

Jaarplan MR

Schoolplan 2015 – 2019

 

 

oktober 2015

 

 

Naschoolse activiteiten

Ouderavond

 

 

december 2015

 

 

Evaluatie groepen 3

Evaluatie continurooster

 

 

januari 2016

 

 

Ouderavond

 

maart 2016

 

 

Concept formatie 2016-2017

Evaluatie toetsresultaten groepen 3

 

 

Mei 2016

 

 

Formatie 2016-2017

Concept vakantierooster 2016-2017

Schoolgids

 

 

juni 2016

 

 

Vakantierooster 2016-2017

Evaluatie schooljaar 2015-2016