Ouderbijdrage 2018-2019

Beste ouders en verzorgers van De Punt, De ouderbijdrage is dit schooljaar opnieuw € 50,00 per leerling. De ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad en de administratief medewerkers; De ouderraad betaalt hier o.a. feestdagen, sportdagen en schoolreisjes mee (zie de uitgebreide lijst op pagina). Schoolreis: De leerkrachten en ouderraad willen begin januari, meteen na de kerstvakantie, de schoolreisjes (entree en bus) boeken. Het is daarom belangrijk dat u op tijd betaalt. We willen alle kinderen mee op schoolreis en hopen u door middel van deze brief en onderstaande overzicht duidelijk te maken wat er met uw bijdrage gebeurt! Betalen: Betalen doet u door € 50,00 over te maken op bankrekening NL90 ABNA 0556.5295.53 ten name van STWT inzake De Punt. ***Vermeld de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren) erbij.*** Meerdere kinderen op school: Heeft u meer dan één zoon of dochter op De Punt, dan betaalt u elke maand voor één van uw kinderen de ouderbijdrage. Natuurlijk mag u ook alles in één keer betalen. Ouderbijdrage betalen met Stadspas: Heeft uw kind een Stadspas, dan kan de ouderbijdrage hiermee betaald worden. U laat de Stadspas van uw kind scannen door de administratie van school. De gemeente betaalt de ouderbijdrage vervolgens aan de school. Deze regeling geldt alleen voor leerlingen met een Stadspas en geldt voorlopig alleen voor het schooljaar 2018/2019. Heb je geen Stadspas en wil je weten of je recht hebt op een Stadspas, kijk dan op amsterdam.nl/pakjekans. Als uw kind geen recht heeft op een Stadspas, dan moet u de ouderbijdrage zelf betalen. Het is niet mogelijk om alleen voor het schoolreisje te betalen. Bedankt namens het team en de ouderraad. (Reshma, Jamila en Amina)