MR verkiezing ouderleden

22 mei 2017 2017

MR verkiezing – ouderleden

De Medezeggenschapsraad (MR) van Openbare basisschool de Punt zoekt nieuwe ouderleden ter versterking. Sjoraida’s dochter gaat naar het V.O. en dus moet zij stoppen na 3 jaar in de MR zitting te hebben genomen. Om de MR extra te versterken starten we de verkiezingsprocedure, ditmaal voor 2 ouderleden.

De MR bestaat momenteel uit 4 ouders en 4 leerkrachten van onze school, die als vertegenwoordigers meedenken over de opzet, inhoud en organisatie van onderwijsbeleidszaken. Alle belangrijke beleidskeuzes en – stukken worden aan de MR voorgelegd voor advies of instemming.

De MR vergadert 7/8 keer per jaar en stemt daarbij relevante ontwikkelingen af met de directie.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken ouders die zich namens alle ouders, samen met de andere MR-leden, willen inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van de school. Je kunt jezelf kandidaat stellen via mr@obsdepunt.nl. Stel jezelf in een kort stukje voor en motiveer waarom jij de ouderstem wil en kan vertegenwoordigen in de MR. Graag ook een recente foto bijvoegen.

De verkiezingsprocedure is als volgt:

  • Aanmelden als kandidaat kan t/m woensdag 31 mei.
  • De motivatie van elke kandidaat zal in de nieuwsbrief van vrijdag 02 juni geplaatst worden.
  • Elk gezin kan een stem uitbrengen t/m donderdag 08 juni door middel van het formulier dat uw oudste kind meekrijgt van zijn/haar leerkracht.
  • De uitslag van de verkiezingen zal gecommuniceerd worden via de schoolmail van vrijdag 09 juni
  • Kennismaking tussen de twee nieuwe leden en de zittende MR is tijdens de laatste MR vergadering van dit schooljaar, op dinsdag 13 juni om 19 uur.

Als je nog vragen hebt, kunt je terecht bij één van de MR leden.

Met vriendelijke groet,

MR-OBS de Punt

terug naar het nieuwsoverzicht