Over onze school

Voorwoord

Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school.

Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst.

Een belangrijke plek dus!

Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind.

Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.

De Punt is een openbare basisschool die deel uitmaakt van een scholengroep in Amsterdam Nieuw West: “Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden”.

Deze stichting is een organisatie van 15 basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. Openbaar betekent dat elk kind welkom is, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging.

Wat de scholen verder met elkaar gemeen hebben, is dat zij allemaal streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, met zoveel mogelijk aandacht voor de eigenheid van elk kind. De scholen staan ook voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan. Elke school afzonderlijk heeft zijn eigen identiteit en onderwijsconcept.

In deze schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school.

De school maakt u deelgenoot van haar opvatting over onderwijs en opvoeding en over de wijze waarop ze alles in het werk stelt om het beste uit uw kind te halen.

De school stelt zich via de schoolgids ook aan u voor door een kijkje te geven in het dagelijkse schoolleven.

Daarnaast informeert ze u over allerlei regelingen en spreekt zij verwachtingen over en weer uit. Ook legt zij verantwoording af over de behaalde resultaten.

Kortom, de schoolgids geeft een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt en is daarmee een belangrijke bron van informatie voor alle ouders. Dit in het bijzonder

voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind.

Wij wensen u veel leesplezier en uw kind een leerzame en plezierige schooltijd op De Punt.

 

Stichting Openbaar Basis Onderwijs Westelijke Tuinsteden